کسب‌وکار را در شهر محل سکونت خود راه‌اندازی کنید.

از توانایی‌های خود در جایگاه مدیریت دفتر منطقه‌ای «ماکسیم»، استفاده کنید.

دفاتر شهرها دایره‌ی اختیارات وسیعی دارند. این امکان برای کارکنان آن‌ها فراهم شده است تا توانایی‌های خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی، مدیریت و بازاریابی به عرصه‌ی ظهور برسانند. جالب‌ترین خلاقیت‌ها در کل سامانه اجرا می‌شود. شما می‌توانید یکی از کارشناسان در بازاری باشید که به‌سرعت درحال توسعه است.

ضمن ارسال مشخصات فردی، موافقت خود را با شرایط و قوانین مربوط به پردازش و استفاده از آن‌ها، اعلام می‌کنم.