همکاری با ما را از شغل «کارشناس ارتباط با مشتریان» شروع کنید!

کارفرمایان معمولاً، افرادی را برای کار انتخاب می‌کنند که سابقه کاری داشته باشند؛ اما اگر کسی به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده باشد و سابقه کاری نداشته باشد، تکلیف او چیست؟

ما رویکرد دیگری را برگزیده‌ایم. ما به توانایی‌ها، خلاقیت، قدرت برقراری ارتباط، داشتن روابط اجتماعی مناسب و تمایل به یادگیری مفاهیم تازه، توجه می‌کنیم.

ضمن ارسال مشخصات فردی، موافقت خود را با شرایط و قوانین مربوط به پردازش و استفاده از آن‌ها، اعلام می‌کنم.